Střední průmyslová škola strojnická Olomouc
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Úterý 23.10.2018
Nepřítomné třídy01234567891011121314
4.DAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
Nepřítomní učitelé01234567891011121314
Heglasová Vladislava(DVPP)---<><>-<>..-------
Juřičková Jitka(ša)---<>-<>....-------
Kameníček Jan(DVPP)-BaBaToTo..---------
Masaryková Jana(OČR)--SmPsPs....--------
Najdekrová Petra(ša)-BaBa--Si<>..-------
Neumann Karel(DVPP)------
Šiška Adam(ša)-<>---StStSt-------
Místnosti mimo provoz01234567891011121314
MULAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
PREAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
U21AbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
ELEAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
Změny v rozvrzích učitelů:
Baše Jan1. hodspojeno (Na ša)PPC2.C (2)(ICT2)
1. hodsupl. (Ka DVPP)PPC2.C (1)(ICT1)přespočetná hod.
2. hodspojeno (Na ša)PPC2.C (2)(ICT2)
2. hodsupl. (Ka DVPP)PPC2.C (1)(ICT1)přespočetná hod.
Grmolenská Kamila4. hodvýměna <<CJL1.A(U34)z 26.10. 5. hod
Havelka Martin6. hodzměna ELE2.B (2)(U25)
7. hodzměna ELE2.B (2)(U25)
8. hodzměna ELE2.C (1)(U26)
9. hodzměna ELE2.C (1)(U26)
Holpuch Ondřej5. hodvýměna <<MAT4.A(U27)z 26.10. 1. hod
Chudoba Jan5. hodpřesun <<SPS2.B(U25)z 25.10. 6. hod
Kavková Olga3. hododpadáCJU4.D
4. hodzměna ANJ2.A (1)(U13)
5. hodzměna ANJ1.A (2)(U29)
Kunstfeld Jaroslav8. hododpadáPRA4.D (D1)
9. hododpadáPRA4.D (D1)
Kalvachová Alena6. hodvýměna <<OBN3.A(U11)z 26.10. 6. hod
Kozáková Věra3. hodvýměna <<TCV3.A(U11)z 25.10. 5. hod
Neumann Karel2. hodvýměna <<AUT3.B(U22)z 24.10. 3. hod
2. hododpadáAUT4.D
Pastorek Michal1. hodvýměna <<MEC3.C(TEK)z 24.10. 2. hod
4. hododpadáSPT4.D
5. hododpadáTEC4.D
Pospíchalová Irena1. hodzměna ANJ1.C (1)(U29)
3. hodspojeno (Ma OČR)ANJ4.C (1)(U35)
4. hodzměna ANJ4.A (PPV)(U27)
4. hodspojeno (Ma OČR)ANJ4.A (PD)(U27)
Provázková Renata6. hodvýměna <<CJL1.B(U19)z 26.10. 5. hod
Sachová Vlasta3. hodvýměna <<MAT1.A(U34)z 22.10. 4. hod
4. hodvýměna >>MAT1.Ana 26.10. 5. hod
Šimáček Jiří2. hodvýměna >>SPS4.Bna 26.10. 1. hod
5. hodsupl. (Na ša)ZRP4.C (1)(ICT3)za odpadlou
6. hodvýměna <<SPS4.B(U30)z 25.10. 6. hod
6. hododpadáMEC4.D
Skopalíková Marta2. hodvýměna <<CJU4.B(U30)z 26.10. 1. hod
Smičková Martina2. hodsupl. (Ma OČR)MAT2.B(U25)přespočetná hod.
4. hodvýměna <<ELE1.D(U29)z 24.10. 3. hod
5. hodvýměna <<FYZ2.A(U14)z 24.10. 2. hod
7. hodzměna FYZ1.D(U35)
Šmárik Boris5. hodvýměna >>SPS2.Ana 24.10. 2. hod
Štěpaníková Marie5. hodzměna ANJ1.B (2)(U13)
Straková Alena2. hodvýměna >>SPS3.Bna 24.10. 3. hod
5. hodspojeno (Ss ša)CAD3.B (2)(ICT1)
6. hodspojeno (Ss ša)CAD3.B (2)(ICT1)
7. hodspojeno (Ss ša)CAD3.B (2)(ICT1)
Tomášek Karel3. hodsupl. (Ka DVPP)PPC2.D(ICT1)za odpadlou
4. hodsupl. (Ka DVPP)PPC2.D(ICT1)za odpadlou
8. hododpadáPRA4.D (D2)
9. hododpadáPRA4.D (D2)
Vydržel Pavel6. hodvýměna >>STT4.Bna 25.10. 6. hod
Zahnášová Martina1. hododpadáEKO4.D
Zdražilová Hana3. hodzměna MAT1.D(U29)
Změny v rozvrzích tříd:
1.A3. hodMAT(U34)výměna <<Sachová Vlastaz 22.10. 4. hod
3. hodDEJvýměna >>na 22.10. 4. hod
4. hodCJL(U34)výměna <<Grmolenská Kamilaz 26.10. 5. hod
4. hodMATvýměna >>na 26.10. 5. hod
5. hodANJ2(U29)změnaKavková Olga
1.B5. hodANJ2(U13)změnaŠtěpaníková Marie
6. hodCJL(U19)výměna <<Provázková Renataz 26.10. 5. hod
6. hodDEJvýměna >>na 26.10. 5. hod
1.C1. hodANJ1(U29)změnaPospíchalová Irena
1.D3. hodMAT(U29)změnaZdražilová Hana
4. hodELE(U29)výměna <<Smičková Martinaz 24.10. 3. hod
4. hodNEJvýměna >>na 24.10. 3. hod
7. hodFYZ(U35)změnaSmičková Martina
2.A4. hodANJ1(U13)změnaKavková Olga
5. hodFYZ(U14)výměna <<Smičková Martinaz 24.10. 2. hod
5. hodSPSvýměna >>na 24.10. 2. hod
2.B2. hodMAT(U25)suplujeSmičková Martina(Ma)
5. hodSPS(U25)přesun <<Chudoba Janz 25.10. 6. hod
5. hodANJ1odpadá(Ma)
5. hodANJ2odpadá(Ka)
6. hodELE2(U25)změnaHavelka Martin
6. hodTEK1odpadá(Ju)
7. hodELE2(U25)změnaHavelka Martin
7. hodTEK1odpadá(Ju)
2.C1. hodPPC2(ICT2)spojíBaše Jan(Na)
1. hodPPC1(ICT1)suplujeBaše Jan(Ka)
2. hodPPC2(ICT2)spojíBaše Jan(Na)
2. hodPPC1(ICT1)suplujeBaše Jan(Ka)
8. hodELE1(U26)změnaHavelka Martin
9. hodELE1(U26)změnaHavelka Martin
2.D3. hodPPC(ICT1)suplujeTomášek Karel(Ka)
4. hodPPC(ICT1)suplujeTomášek Karel(Ka)
3.A3. hodTCV(U11)výměna <<Kozáková Věraz 25.10. 5. hod
3. hodSPSvýměna >>na 25.10. 5. hod
6. hodOBN(U11)výměna <<Kalvachová Alenaz 26.10. 6. hod
6. hodEKOvýměna >>na 26.10. 6. hod
3.B2. hodAUT(U22)výměna <<Neumann Karelz 24.10. 3. hod
2. hodSPSvýměna >>na 24.10. 3. hod
5. hodCAD2(ICT1)spojíStraková Alena(Ss)
6. hodCAD2(ICT1)spojíStraková Alena(Ss)
7. hodCAD2(ICT1)spojíStraková Alena(Ss)
3.C1. hodMEC(TEK)výměna <<Pastorek Michalz 24.10. 2. hod
1. hodSPSvýměna >>na 24.10. 2. hod
4.A4. hodANJPPV(U27)změnaPospíchalová Irena
4. hodANJPD(U27)spojíPospíchalová Irena(Ma)
5. hodMAT(U27)výměna <<Holpuch Ondřejz 26.10. 1. hod
5. hodSPSvýměna >>na 26.10. 1. hod
6. hodANKANKodpadá(Ma)
4.B2. hodCJU(U30)výměna <<Skopalíková Martaz 26.10. 1. hod
2. hodSPSvýměna >>na 26.10. 1. hod
6. hodSPS(U30)výměna <<Šimáček Jiříz 25.10. 6. hod
6. hodSTTvýměna >>na 25.10. 6. hod
7. hodRUJRodpadá(Hs)
7. hodZRPNodpadá(Na)
4.C3. hodANJ1(U35)spojíPospíchalová Irena(Ma)
5. hodZRP1(ICT3)suplujeŠimáček Jiří(Na)
4.D0.-14. hod Obecná absence třídy