Střední průmyslová škola strojnická Olomouc
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 7. 12.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3.D ša ša
4.D ša ša
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Grohmann Aleš - Ho Ho Ho Sl Sl Sl -
Havelka Martin - - <> -
Holpuch Ondřej - Sm Hk <>
Huňková Kristýna - Ma Sm Fo <> - - - - - - -
Najdekrová Petra - .. - - .. - - - - - - - - - -
Pavlů Tomáš - - Ko Su - - .. .. - - - - - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
U23 Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Kozák Petr
2 supl. (Pa PedD) PPC 1.E+ IT32 za odpadlou
6 výměna << SPS 2.C U41 z 9.12. 2. hod
6 odpadá SPS 3.D
Kozáková Věra
5 výměna << STT 4.A U45 z 6.12. 3. hod
Šmárik Boris
4 výměna << SPS 4.C U43 z 8.12. 2. hod
Fojtová Eva
3 supl. (Hu PN) CJL 4.C (2) U43 přespočetná hod.
Gáliková Petra
2 výměna << STT 4.B U34 z 1.12. 1. hod
Havelka Martin
6. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Havelka Tomáš
4 supl. (Hl lék) MAT 3.D U23 přespočetná hod.
Havelková Renáta
1 změna ZRP 4.A (2) IT42
Heglasová Vladislava
1 přesun << NEJ 4.D (1) U24 z 9.12. 2. hod
Holík Radim
2 spojeno (Gh Absc) PRA 1.A (D2) DI2
3 spojeno (Gh Absc) PRA 1.A (D2) DI4
4 spojeno (Gh Absc) PRA 1.A (D2) DI4
Isakidis Petr
před 7. hod dohled suterén - šatny - dvůr  
Kalvachová Alena
1 změna TVZ 2.D (1) IT31
2 změna TVZ 2.D (1) IT31
6 odpadá TVZ 4.D (1)
7 odpadá TVZ 4.D (1)
před 3. hod dohled tělocvična  
Kavková Olga
2 výměna << ANJ 4.D (1) U24 z 9.12. 1. hod
2 výměna >> ANJ 4.D (1) na 9.12. 1. hod
7 odpadá ANJ 3.D (1)
Konečná Dagmar
2 výměna >> MAT 4.B na 1.12. 1. hod
Mackovíková Monika
2 výměna >> CJL 4.D (2) na 9.12. 1. hod
Masaryková Jana
1 supl. (Hu PN) TVZ 2.D (2) IT41 dozor
Nováková Miroslava
7 přesun << MA 2.E U24 z 6.12. 6. hod
Pavlů Tomáš
0. - 14. les.Obecný pedagogický dohled
Skopalíková Marta
1 Suplovací pohotovost  
4 přesun >> CJL 3.C na 8.12. 6. hod
5 výměna >> CJL 4.B na 9.12. 6. hod
7 odpadá NEJ 3.D (2)
Smičková Martina
2 supl. (Hu PN) TVZ 2.D (2) IT41 dozor
3 supl. (Hl lék) MAT 4.D U24 přespočetná hod.
Sobotíková Veronika
4 přesun << EKO 3.C U33 z 6.12. 5. hod
Solovský Petr
5 spojeno (Gh Absc) PRA 1.B (D2) DI3
6 spojeno (Gh Absc) PRA 1.B (D2) DI3
7 spojeno (Gh Absc) PRA 1.B (D2) DI3
Sukup Jan
3 supl. (Pa PedD) PPC 1.E+ IT32 přespočetná hod.
Vojčinák Petr
1 přesun << MET 4.D (2) AUT z 9.12. 2. hod
2 výměna << MET 4.D (2) AUT z 9.12. 1. hod
4 přesun << AUT 4.B U34 z 9.12. 4. hod
5 výměna << AUT 4.B U34 z 9.12. 6. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.A
2 PRA D2 DI2 spojí Ho (Gh)
3 PRA D2 DI4 spojí Ho (Gh)
4 PRA D2 DI4 spojí Ho (Gh)
1.B
5 PRA D2 DI3 spojí Sl (Gh)
6 PRA D2 DI3 spojí Sl (Gh)
7 PRA D2 DI3 spojí Sl (Gh)
1.C
2 PPC 1 IT32 supluje Ko (Pa)
3 PPC 1 IT32 supluje Su (Pa)
1.E
2 PPC IT32 supluje Ko (Pa)
3 PPC IT32 supluje Su (Pa)
2.C
6 SPS U41 výměna << Ko z 9.12. 2. hod
6 ELE výměna >> na 9.12. 2. hod
2.D
1 TVZ 1 IT31 změna Kv
1 TVZ 2 IT41 supluje Ma (Hu)
2 TVZ 1 IT31 změna Kv
2 TVZ 2 IT41 supluje Sm (Hu)
2.E
7 MA U24 přesun << No z 6.12. 6. hod
3.C
4 EKO U33 přesun << Sb z 6.12. 5. hod
4 CJL přesun >> na 8.12. 6. hod
3.D
4 MAT U23 supluje Hk (Hl)
6. - 7. les. školní akce
4.A
1 ZRP 2 IT42 změna Hv
5 STT U45 výměna << Kz z 6.12. 3. hod
5 MAT výměna >> na 6.12. 3. hod
4.B
2 STT U34 výměna << Ga z 1.12. 1. hod
2 MAT výměna >> na 1.12. 1. hod
4 AUT U34 přesun << Vo z 9.12. 4. hod
4 EKO odpadá (Na)
5 AUT U34 výměna << Vo z 9.12. 6. hod
5 CJL výměna >> na 9.12. 6. hod
4.C
3 CJL 2 U43 supluje Fo (Hu)
4 SPS U43 výměna << Sr z 8.12. 2. hod
4 CJL výměna >> na 8.12. 2. hod
4.D
1 NEJ 1 U24 přesun << Hs z 9.12. 2. hod
1 MET 2 AUT přesun << Vo z 9.12. 2. hod
1 EKO odpadá (Na)
2 ANJ 1 U24 výměna << Kk z 9.12. 1. hod
2 MET 2 AUT výměna << Vo z 9.12. 1. hod
2 ANJ 1 výměna >> na 9.12. 1. hod
2 CJL 2 výměna >> na 9.12. 1. hod
3 MAT U24 supluje Sm (Hl)
6. - 7. les. školní akce
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou